[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4653>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4655>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4657>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4662>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4669>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4690>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4697>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4710>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Economic_Sciences>
nobel:field applied game theory (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Economic_Sciences/2012>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Economic_Sciences/2012>
rdfs:label Economic Sciences 2012, Alvin E. Roth
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/882>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/882>
nobel:motivation "for the theory of stable allocations and the practice of market design" (en)
nobel:motivation "för teorin om stabila allokeringar och för utformning av marknadsinstitutioner i praktiken" (sv)
nobel:share 2
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Harvard_Business_School>
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Harvard_University>
nobel:year 2012 (xsd:integer)


Metadata