[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1732>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2081>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2550>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3253>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/89>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Physics>
nobel:field particle physics (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1969>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1969>
rdfs:label Physics 1969, Murray Gell-Mann
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/90>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/90>
nobel:motivation "for his contributions and discoveries concerning the classification of elementary particles and their interactions" (en)
nobel:motivation "för hans bidrag och upptäckter beträffande klassificeringen av elementarpartiklarna och deras växelverkan" (sv)
nobel:share 1
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/California_Institute_of_Technology_%28Caltech%29>
nobel:year 1969 (xsd:integer)


Metadata