[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1650>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2553>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2556>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/88>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Physics>
nobel:field particle physics (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1968>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1968>
rdfs:label Physics 1968, Luis Walter Alvarez
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/89>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/89>
nobel:motivation "for his decisive contributions to elementary particle physics, in particular the discovery of a large number of resonance states, made possible through his development of the technique of using hydrogen bubble chamber and data analysis" (en)
nobel:motivation "för hans avgörande insatser inom elementarpartikelfysiken, särskilt upptäckten av ett stort antal resonanstillstånd, möjliggjord genom hans utveckling av tekniken med vätebubbelkammare och dataanalys" (sv)
nobel:share 1
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/University_of_California>
nobel:year 1968 (xsd:integer)


Metadata