[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2162>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2165>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2280>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2302>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2304>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2318>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2844>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3723>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Physiology_or_Medicine>
nobel:field genetics (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physiology_or_Medicine/2002>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physiology_or_Medicine/2002>
rdfs:label Physiology or Medicine 2002, John E. Sulston
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/752>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/752>
nobel:motivation "for their discoveries concerning genetic regulation of organ development and programmed cell death'" (en)
nobel:motivation ”för deras upptäckter rörande genetisk reglering av organutveckling och programmerad celldöd” (sv)
nobel:share 3
dcterms:subject <http://linkedlifedata.com/resource/pubmed-mesh/Genetics>
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/The_Wellcome_Trust_Sanger_Institute>
nobel:year 2002 (xsd:integer)


Metadata