[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1636>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2588>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2590>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3944>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5467>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/77>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Physics>
nobel:field nuclear physics (en)
nobel:field particle physics (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1963>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1963>
rdfs:label Physics 1963, Eugene Paul Wigner
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/78>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/78>
nobel:motivation "for his contributions to the theory of the atomic nucleus and the elementary particles, particularly through the discovery and application of fundamental symmetry principles" (en)
nobel:motivation "för hans insatser inom teorien för atomkärnorna och elementarpartiklarna, särskilt genom upptäckten och tillämpningen av fundamentala symmetriprinciper" (sv)
nobel:share 2
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Princeton_University>
nobel:year 1963 (xsd:integer)


Metadata