[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2226>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2227>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2444>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4397>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/880>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/881>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Economic_Sciences>
nobel:contribution Basic research work in the theory of general equilibrium. (en)
nobel:field general equilibrium theory (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Economic_Sciences/1983>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Economic_Sciences/1983>
rdfs:label Economic Sciences 1983, Gerard Debreu
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/697>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/697>
nobel:motivation "for having incorporated new analytical methods into economic theory and for his rigorous reformulation of the theory of general equilibrium" (en)
nobel:motivation "för införandet av nya analytiska metoder i nationalekonomisk teori och för en rigorös omformulering av teorin för allmän jämvikt" (sv)
nobel:share 1
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/University_of_California>
nobel:year 1983 (xsd:integer)


Metadata