[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1469>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3356>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3636>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5300>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/701>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/702>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Literature>
nobel:field prose (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Literature/1933>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Literature/1933>
rdfs:label Literature 1933, Ivan Alekseyevich Bunin
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/606>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/606>
nobel:motivation "for the strict artistry with which he has carried on the classical Russian traditions in prose writing" (en)
nobel:motivation "för det stränga konstnärskap, varmed han företrätt den klassiskt ryska linjen i prosadiktningen" (sv)
nobel:share 1
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:year 1933 (xsd:integer)


Metadata