[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1454>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4150>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5163>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/651>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Literature>
nobel:field poetry (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Literature/1906>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Literature/1906>
rdfs:label Literature 1906, Giosuè Carducci
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/576>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/576>
nobel:motivation "i betraktande ej blott av hans rika lärdom och kritiska forskningar, utan främst som en hyllning åt den plastiska energi, den stilens friskhet och den lyriska styrka, som utmärka hans poetiska mästerverk" (sv)
nobel:motivation "not only in consideration of his deep learning and critical research, but above all as a tribute to the creative energy, freshness of style, and lyrical force which characterize his poetic masterpieces" (en)
nobel:share 1
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:year 1906 (xsd:integer)


Metadata