[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3310>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5144>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/644>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/645>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/646>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Literature>
nobel:field poetry (en)
nobel:field prose (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Literature/1903>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Literature/1903>
rdfs:label Literature 1903, Bjørnstjerne Martinus Bjørnson
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/572>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/572>
nobel:motivation "as a tribute to his noble, magnificent and versatile poetry, which has always been distinguished by both the freshness of its inspiration and the rare purity of its spirit" (en)
nobel:motivation "såsom en gärd av erkännande åt hans ädla, storartade och mångsidiga skaldeverksamhet, som alltid varit utmärkt på en gång av ingivelsens friskhet och av en sällsynt själsrenhet" (sv)
nobel:share 1
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:year 1903 (xsd:integer)


Metadata