[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1473>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3993>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5138>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Physics>
nobel:field nuclear physics (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1903>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1903>
rdfs:label Physics 1903, Pierre Curie
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/5>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/5>
nobel:motivation "in recognition of the extraordinary services they have rendered by their joint researches on the radiation phenomena discovered by Professor Henri Becquerel" (en)
nobel:motivation "såsom ett erkännande av den utomordentliga förtjänst de inlagt genom sina gemensamt utförda arbeten rörande de av Professor Henri Becquerel upptäckta strålningsfenomenen" (sv)
nobel:share 4
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/%C3%89cole_municipale_de_physique_et_de_chimie_industrielles_%28Municipal_School_of_Industrial_Physics_and_Chemistry%29>
nobel:year 1903 (xsd:integer)


Metadata