[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1363>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/441>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4584>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4863>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Physiology_or_Medicine>
nobel:field ethology (en)
nobel:field zoology (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physiology_or_Medicine/1973>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physiology_or_Medicine/1973>
rdfs:label Physiology or Medicine 1973, Karl von Frisch
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/400>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/400>
nobel:motivation "for their discoveries concerning organization and elicitation of individual and social behaviour patterns" (en)
nobel:motivation "för deras upptäckter rörande organisation och utlösning av individuella och sociala beteendemönster" (sv)
nobel:share 3
dcterms:subject <http://linkedlifedata.com/resource/pubmed-mesh/Ethology>
dcterms:subject <http://linkedlifedata.com/resource/pubmed-mesh/Zoology>
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Zoologisches_Institut_der_Universit%C3%A4t_M%C3%BCnchen>
nobel:year 1973 (xsd:integer)


Metadata