[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1336>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1750>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2382>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2596>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/414>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4399>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4716>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5464>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Physiology_or_Medicine>
nobel:field genetics (en)
nobel:field molecular biology (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physiology_or_Medicine/1962>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physiology_or_Medicine/1962>
rdfs:label Physiology or Medicine 1962, James Dewey Watson
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/373>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/373>
nobel:motivation "for their discoveries concerning the molecular structure of nucleic acids and its significance for information transfer in living material" (en)
nobel:motivation "för deras upptäckt av nukleinsyrornas molekylära uppbyggnad och dess betydelse för informationsöverföring i levande materia" (sv)
nobel:share 3
dcterms:subject <http://linkedlifedata.com/resource/pubmed-mesh/Genetics>
dcterms:subject <http://linkedlifedata.com/resource/pubmed-mesh/Molecular_Biology>
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Harvard_University>
nobel:year 1962 (xsd:integer)


Metadata