[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1234>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/343>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5186>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Physiology_or_Medicine>
nobel:field biochemistry (en)
nobel:field cell physiology (en)
nobel:field chemistry (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physiology_or_Medicine/1910>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physiology_or_Medicine/1910>
rdfs:label Physiology or Medicine 1910, Albrecht Kossel
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/304>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/304>
nobel:motivation "in recognition of the contributions to our knowledge of cell chemistry made through his work on proteins, including the nucleic substances" (en)
nobel:motivation "såsom ett erkännande för den insats han genom sina arbeten rörande äggviteämnena, däri jämväl inbegripna nukleinsubstanserna, gjort till kännedomen om cellens kemi" (sv)
nobel:share 1
dcterms:subject <http://linkedlifedata.com/resource/pubmed-mesh/Cell_Physiological_Phenomena>
dcterms:subject <http://linkedlifedata.com/resource/pubmed-mesh/Chemistry>
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/University_of_Heidelberg>
nobel:year 1910 (xsd:integer)


Metadata