[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1237>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2709>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/332>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3516>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4183>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4857>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5125>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Physiology_or_Medicine>
nobel:field bacteriology (en)
nobel:field immunity (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physiology_or_Medicine/1901>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physiology_or_Medicine/1901>
rdfs:label Physiology or Medicine 1901, Emil Adolf von Behring
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/293>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/293>
nobel:motivation "for his work on serum therapy, especially its application against diphtheria, by which he has opened a new road in the domain of medical science and thereby placed in the hands of the physician a victorious weapon against illness and deaths" (en)
nobel:motivation "för hans arbete rörande serumterapien och särskilt dess användning mot difteri, varigenom han brutit en ny väg inom den medicinska vetenskapens område och givit läkaren ett segerrikt vapen i kampen mot sjukdom och död" (sv)
nobel:share 1
dcterms:subject <http://linkedlifedata.com/resource/pubmed-mesh/Bacteriology>
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Marburg_University>
nobel:year 1901 (xsd:integer)


Metadata