[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1952>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/268>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5593>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Chemistry>
nobel:field analytical biochemistry (en)
nobel:field biochemistry (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1972>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1972>
rdfs:label Chemistry 1972, William H. Stein
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/243>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/243>
nobel:motivation "for their contribution to the understanding of the connection between chemical structure and catalytic activity of the active centre of the ribonuclease molecule" (en)
nobel:motivation "för deras bidrag till förståelsen av sambandet mellan kemisk struktur och katalytisk aktivitet hos ribonukleasmolekylens aktiva centrum" (sv)
nobel:share 4
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Rockefeller_University>
nobel:year 1972 (xsd:integer)


Metadata