[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1880>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/234>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2680>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5370>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Chemistry>
nobel:field chemical thermodynamics (en)
nobel:field physical chemistry (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1949>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1949>
rdfs:label Chemistry 1949, William Francis Giauque
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/209>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/209>
nobel:motivation "for his contributions in the field of chemical thermodynamics, particularly concerning the behaviour of substances at extremely low temperatures" (en)
nobel:motivation "för hans insatser på den kemiska termodynamikens område, särskilt beträffande ämnenas förhållande vid extremt låga temperaturer" (sv)
nobel:share 1
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/University_of_California>
nobel:year 1949 (xsd:integer)


Metadata