[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1864>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/220>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3324>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4992>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5098>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5314>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Chemistry>
nobel:field physical chemistry (en)
nobel:field structural chemistry (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1936>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1936>
rdfs:label Chemistry 1936, Petrus (Peter) Josephus Wilhelmus Debye
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/195>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/195>
nobel:motivation "for his contributions to our knowledge of molecular structure through his investigations on dipole moments and on the diffraction of X-rays and electrons in gases" (en)
nobel:motivation "för de bidrag, som han genom sina undersökningar över dipolmoment och över röntgen och elektronstråleinterferens i gaser lämnat till kännedom om molekylernas byggnad" (sv)
nobel:share 1
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Berlin_University>
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Kaiser-Wilhelm-Institut_%28now_Max-Planck-Institut%29_f%C3%BCr_Physik>
nobel:year 1936 (xsd:integer)


Metadata