[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1118>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1856>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/214>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2812>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3312>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5285>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Chemistry>
nobel:field industrial chemistry (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1931>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1931>
rdfs:label Chemistry 1931, Carl Bosch
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/189>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/189>
nobel:motivation "för deras förtjänster om kemiska högtrycksmetoders uppkomst och utveckling" (sv)
nobel:motivation "in recognition of their contributions to the invention and development of chemical high pressure methods" (en)
nobel:share 2
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/I.G._Farbenindustrie_A.G.>
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/University_of_Heidelberg>
nobel:year 1931 (xsd:integer)


Metadata