[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1837>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/198>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2726>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3897>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5196>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Chemistry>
nobel:field organic chemistry (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1912>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1912>
rdfs:label Chemistry 1912, Paul Sabatier
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/173>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/173>
nobel:motivation "for his method of hydrogenating organic compounds in the presence of finely disintegrated metals whereby the progress of organic chemistry has been greatly advanced in recent years" (en)
nobel:motivation "för hans metod att hydrera organiska föreningar vid närvaro av fint fördelade metaller, varigenom den organiska kemiens framsteg under de senare åren i hög grad främjats" (sv)
nobel:share 2
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Toulouse_University>
nobel:year 1912 (xsd:integer)


Metadata