[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1834>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1835>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1904>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/196>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2015>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2016>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2722>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3264>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3981>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3982>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4218>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4309>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4311>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4312>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4388>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5122>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5139>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5140>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/6>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Chemistry>
nobel:field nuclear chemistry (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1911>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1911>
rdfs:label Chemistry 1911, Marie Curie, née Sklodowska
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/6>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/6>
nobel:motivation "in recognition of her services to the advancement of chemistry by the discovery of the elements radium and polonium, by the isolation of radium and the study of the nature and compounds of this remarkable element" (en)
nobel:motivation "såsom ett erkännande för den förtjänst hon inlagt om kemiens utveckling genom upptäckten av grundämnena radium och polonium, genom karakteriserandet av radium och dess isolerande i metalliskt tillstånd samt genom sina undersökningar angående detta märkliga grundämnes föreningar" (sv)
nobel:share 1
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Sorbonne_University>
nobel:year 1911 (xsd:integer)


Metadata