[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1829>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/194>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5179>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Chemistry>
nobel:field physical chemistry (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1909>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1909>
rdfs:label Chemistry 1909, Wilhelm Ostwald
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/168>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/168>
nobel:motivation "in recognition of his work on catalysis and for his investigations into the fundamental principles governing chemical equilibria and rates of reaction" (en)
nobel:motivation "såsom ett erkännande åt hans arbeten över katalys jämte hans härför grundläggande undersökningar över kemiska jämviktsförhållanden och reaktionshastigheter" (sv)
nobel:share 1
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Leipzig_University>
nobel:year 1909 (xsd:integer)


Metadata