[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1804>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/186>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3362>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3495>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/3515>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5124>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Chemistry>
nobel:field chemical kinetics (en)
nobel:field physical chemistry (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1901>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Chemistry/1901>
rdfs:label Chemistry 1901, Jacobus Henricus van 't Hoff
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/160>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/160>
nobel:motivation "in recognition of the extraordinary services he has rendered by the discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solutions" (en)
nobel:motivation "såsom ett erkännande av den utomordentliga förtjänst han inlagt genom upptäckten av lagarna för den kemiska dynamiken och för det osmotiska trycket i lösningar" (sv)
nobel:share 1
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Berlin_University>
nobel:year 1901 (xsd:integer)


Metadata