[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/144>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1774>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2070>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Physics>
nobel:field particle physics (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1990>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1990>
rdfs:label Physics 1990, Jerome I. Friedman
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/138>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/138>
nobel:motivation "for their pioneering investigations concerning deep inelastic scattering of electrons on protons and bound neutrons, which have been of essential importance for the development of the quark model in particle physics" (en)
nobel:motivation "för deras banbrytande undersökningar rörande starkt inelastisk spridning av elektroner mot protoner och bundna neutroner, vilka haft en avgörande betydelse för utvecklingen av kvarkmodellen inom partikelfysiken" (sv)
nobel:share 3
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Massachusetts_Institute_of_Technology_%28MIT%29>
nobel:year 1990 (xsd:integer)


Metadata