[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/127>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1753>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/2441>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4122>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4782>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Physics>
nobel:field experimental particle physics (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1984>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1984>
rdfs:label Physics 1984, Carlo Rubbia
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/124>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/124>
nobel:motivation "for their decisive contributions to the large project, which led to the discovery of the field particles W and Z, communicators of weak interaction" (en)
nobel:motivation "för deras avgörande insatser i det stora projekt, som lett till upptäckten av fältpartiklarna W och Z, förmedlare av svag växelverkan" (sv)
nobel:share 2
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/CERN>
nobel:year 1984 (xsd:integer)


Metadata