[RDF data]
Home | All laureateaward
PropertyValue
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/118>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1735>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/1743>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/4140>
nobel:awardFile <http://data.nobelprize.org/resource/awardfile/5610>
nobel:category <http://data.nobelprize.org/resource/category/Physics>
nobel:field particle physics (en)
is dcterms:hasPart of <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1979>
dcterms:isPartOf <http://data.nobelprize.org/resource/nobelprize/Physics/1979>
rdfs:label Physics 1979, Steven Weinberg
nobel:laureate <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/115>
is nobel:laureateAward of <http://data.nobelprize.org/resource/laureate/115>
nobel:motivation "for their contributions to the theory of the unified weak and electromagnetic interaction between elementary particles, including, inter alia, the prediction of the weak neutral current" (en)
nobel:motivation "för deras insatser inom teorin för förenad svag och elektromagnetisk växelverkan mellan elementar partiklar, innefattande bl.a. förutsägelsen av den svaga neutrala strömmen" (sv)
nobel:share 3
rdf:type nobel:LaureateAward
rdf:type dbpedia-owl:Award
nobel:university <http://data.nobelprize.org/resource/university/Harvard_University>
nobel:year 1979 (xsd:integer)


Metadata